Menü Bezárás

Kerékpáros közlekedés & szabályok

Megpróbáljuk itt összeszedni és könnyen érthetővé tenni az elektromos járművekkel kapcsolatos szabályokat:

Kezdésképpen a kerékpár fogalma az európai jog alapján: (168/2013/EU)

Mi számít kerékpárnak? A 250 W vagy annál kisebb legnagyobb folyamatos névleges teljesítményű, elektromos segédmotorral felszerelt, pedálhajtású kerékpárok, amelyeknél a motor kikapcsolódik, ha a kerékpáros nem folytatja tovább a pedálok hajtását, illetve teljesítménye a jármű sebességének növekedésével fokozatosan csökken, majd mielőtt elérné a 25 km/h sebességet, a motor leáll;

A magyar KRESZ szerint: r/1) Kerékpár: olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményû motor segíti. A kerékpáron a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható erre alkalmas ülésen. A kerékpáron utánfutó vontatására alkalmas berendezés helyezhetõ el.

Tehát, a környező országokhoz képest nálunk minimálisan nagyobbra szabták a maximálisan megengedett motor teljesítményt, azonban mindkét formában úgy kell értelmeznünk, hogy gázkar nem használható a kerékpáron, így számít teljes mértékben normál kerékpárnak. (Mivel gépi hajtású járműről beszélünk az ittas vezetés nem megengedett rajta)

Nem kell hozzá sem biztosítás, sem pedig bukósisak viselése nem kötelező.

Továbbá fontos:

Kategóriák, fogalom meghatározások és alsó korhatárok

(2) könnyű motorkerékpárok (robogók):

AM kategória

— olyan két- vagy háromkerekű járművek, amelyek legnagyobb tervezési sebessége – a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló, 2002. március 18-i 2002/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) 1. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerint – nem több, mint 45 km/h (kivéve azokat, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik), valamint a 2002/24/EK irányelv 1. cikke (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott könnyű négykerekű motorkerékpárok;

— az AM kategóriára megállapított alsó korhatár 16 év;

a) kétkerekű típusnál a motor:
– folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motor esetében;
b) * háromkerekű típusnál a motor:
– folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében;
Könnyű négykerekű motorkerékpárok (mopedautó), amelyek terheletlen tömege nem több
425 kg-nál (L6e kategória), a 45 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési sebességű elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek
folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 6 kW-nál elektromos motorok esetében.

Amit, ebből fontos leszűrni: a segédmotoros kerékpár kategóriából kivannak emelve azon járművek, amik maximum 25 km/h vagy azzal kisebb sebességgel tudnak csak haladni. (Tehát nem kell hozzájuk segédmotor kerékpáros vezetői engedély)

Ide kategorizáljuk azon modelleket tehát, amik maximum 25 Km/h tervezési sebességgel tudnak haladni.

Illetve a segédmotoros kerékpár / Moped autó kategóriához fontos tudni, hogy azokat akár a jogosítvány egészségügyi érvényességének lejártát követően is lehet vezetni, amíg maga a kártya érvényessége lenem jár.

Erről pontosabban, így szól a rendelet:

4. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A vezetői engedély egészségügyi érvényességének lejártát követően is vezethető járművek a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től

Bármely nemzetközi kategóriában megszerzett vizsga alapján:

1. segédmotoros kerékpár (ideértve a „mopedautót” is)
2. lassú jármű és pótkocsija
3. kerti traktor
4. állati erővel vont jármű

„TR” kategóriában megszerzett vizsga alapján:

1. mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija
2. segédmotoros kerékpár („M” és „AM” kategória)
3. lassú jármű és pótkocsija
4. kerti traktor
5. állati erővel vont jármű

És ehhez kapcsolódóan jelent meg a kúriának is egy nyilatkozata, aminek lényeges részei itt találhatóak:

„Az interneten több fórumon keringő nyilatkozatok kapcsán az alábbiakra hívnánk fel a szíves figyelmet a kerékpárok és a segédmotoros kerékpárokkal való közlekedés tekintetében:

A KRESZ1 az alábbiak szerint határozza meg a kerékpár fogalmát: r/1. Kerékpár: olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti. A kerékpáron a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható erre alkalmas ülésen. A kerékpáron utánfutó vontatására alkalmas berendezés helyezhető el. Fontos tudni azt is, hogy olyan robogók esetében, melyek legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik, vezetői engedély sem szükséges.2

E körben megjelent a Kúria Bfv.460/2018/5. számú határozata, mely – értelemszerűen gázkarral rendelkező – robbanómotoros kerékpár kapcsán azt állapította meg3 , hogy az ilyen jármű közúton vagy a közforgalom elől el nem zárt magánúton történő vezetéséhez vezetői engedélyhez nem szükséges. Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy a vezetői engedélyhez nem kötött járművek esetében is el lehet követni a járművezetés ittas állapotban vétségét4 .

Tapasztalataink szerint nem önmagában a robbanómotoros kerékpárok vezetése, avagy a gázkarral rendelkező elektromos kerékpárok vezetése szokott rendőri intézkedéshez vezetni, hanem az, amikor ezeket a járműveket ittas állapotban vezetik. A közhiedelemmel ellentétben ugyanis az ittas vezetés vétségét az követi el, aki ittas állapotban gépi meghajtású járművet vezet. Itt az a lényeges kérdés, hogy a jármű gépi meghajtású-e, avagy sem. Ha a jármű robbanómotorral vagy elektromos motorral van felszerelve, akkor azt ittas állapotban vezetni nem lehet, függetlenül attól, hogy az kerékpárnak vagy segédmotoros kerékpárnak minősül-e.

1 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 1. sz. függelék II. r/1. pontja 2 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete, „AM” kategória 3 [45] Mindezek előrebocsátását követően jelen ügyben a Kúria a következőket állapította meg: [46] Maradéktalanul egyetértett az ügyész felülvizsgálati indítványával abban, hogy a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Kormányrendelet 2. mellékletében – amely a kormányrendelet 4. § (1) bekezdése alapján az engedélyhez kötött nemzetközi és nemzeti járműkategóriákat határozza meg – a robbanómotorral (vagy villanymotorral) ellátott kerékpár, mint járműfajta nem szerepel. Erre tekintettel az ilyen jármű közúton vagy a közforgalom elől el nem zárt magánúton történő vezetéséhez vezetői engedélyhez nem szükséges, ezért az ilyen járművek vezetésétől való eltiltásra nem kerülhet – és a felülvizsgálattal érintett ügyben sem kerülhetett volna – sor. 4 Btk. 236. § „